top of page

   shall we cirque - the magic night  

 

 

NAME OUR MAIN SPONSOR FOR

THE SHALL WE CIRQUE?

THE FIRST WHO​ RESPOND CORRECTLY WILL RECEIVE

TWO LIMITED EDITION SHALL WE CIRQUE CAPS

PLEASE STAY TUNED FOR THE

DAILY TRIVIA OR QUIZ

ON OUR INSTAGRAM TO WIN A SPECIAL REWARD!

INSTAGRAM : IMFLYSTUDIO

a note from our founder

สุดท้ายอีกก้าวหนึ่งก็เกิดขึ้น คือ งานโชว์ประจำปีนั่นเอง หลังจากเทรนครูๆจบ งานนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของเหล่าครูทุกคนหลังจากอีฟเคี่ยวเข็ญมาแรมหลายเดือนต่อหลายเดือน งานนี้เรียกว่าฝึกซ้อมกันอย่างหนัก ทั้งครูและนักเรียน รวมกว่า 30 ชีวิต เกิดขึ้นมาจากความรัก และหลงใหลล้วนๆ เห็นความตั้งใจของทุกคนแล้ว พูดได้เลยว่า งานนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอน  แล้วพบกันในวันงานนะคะ 

behind the scene

instagram

IN THE CELEBRATION OF

bottom of page