top of page

Winter Roundabout from San Diego Circus Center

ปีนี้ได้มาดูโชว์ที่โรงเรียนนี้อีกครั้ง เรียกได้ว่างานโชว์ที่นี่ เป็นแรงบันดาลใจชิ้นหลักก็ว่าได้ แต่ปีนี้ ดูแล้วมันอินกว่าเดิมเยอะ เพราะตลอดปีที่ผ่านมา มาเทรนที่นี่กว่า ร้อยๆ ชั่วโมง เห็นพัฒนาการของเพื่อนๆในคลาส และความเก่งของครูทุกคน ยิ้งมารอบบี้ได้มาเห็นตอนทุกคนซ้อม เห็นการดำเนินงานก่อนเริ่มงาน คือคิดถึงสตูดิโอตัวเองเป็นอย่างยิ่งพะยะค่ะ

งานออกมาสวย เพียงใด การทำงานด้วยกันระหว่างนักแสดงนั้นยิ่งใหญ่กว่า และนั้นทำให้คนดูอย่างอีฟ อ้าปากค้าง เพราะมันดีต่อใจ จริงๆ


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page